Turističko naselje Mrkovi

Autor: Nikola Novaković
Saradnica: Nikoleta Savić

Namjena: Turističko naselje
Površina: 5328 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Mrkovi, Luštica, Herceg Novi

Inspiracije za koncept turističkog naselja su prirodno okruženje, kulturno i istorijsko naslijeđe Luštice. Cilj projekta je stavljanje prirode u prvi plan. Arhitektura treba da bude što manje invazivna na prirodu, a vizuelni uticaj da bude minimalno saglediv. To se postiže ukopavanjem i neutralisanjem samih struktura. Osnovno pitanje koje se nameće je – da li je arhitektura zaista neophodna?