Sydney Rehearsal Follies

Autorka: Dina Crnovršanin

Namjena: Muzički paviljoni
Površina: 1250 m2
Lokacija: Sidnej

Diplomski rad
Godina: 2017.
Fakultet za politehniku Univerziteta Donja Gorica

Lokacija obuhvata 75ha Kraljevske botaničke bašte iz 1816. godine u Sidneju, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi zgrada Opere i Muzički konzervatorijum. S obzirom na to da lokacija ima jedinstveni položaj i da je od velike istorijske vrijednosti, muzički paviljoni su projektovani tako da se stapaju sa botaničkom baštom i ne narušavaju njeno postojeće stanje.

Na prostoru između Opere i Konzervatorijuma su projektovana 22 tematska paviljona (auditorijumi i sale za probu) inspirisana najpoznatijim djelima opere, baleta i teatra, sa ulaznim dijelom koji svojom materijalizacijom i formom asocira na auditorijume i sale za probu. Svi paviljoni su projektovani tako da se mogu lako postaviti i po potrebi demontirati, a većina je od materijala koji se recikliraju.