Studija prirodnog nasljeđa Starog grada Herceg Novi

Autori: Nikola Petrović Njegoš i Vuk Čvoro
Saradnici: Benjamin Mouton, Patrice Regnard, Veronique Canas Da Silva, Aurelien Catros, Marko Ilijanić, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Opština Herceg Novi, Boris Ilijanić

Godina: 2017.
Lokacija: Herceg Novi

Studija graditeljskog nasljeđa starog grada Herceg Novog je projekat Fondacije Petrović Njegoš i NVO Sinergija, realizovan u vidu publikacije u periodu 2016-2017 godina. U projekat su uključeni renomirani stručnjaci za restauraciju iz Francuske: Benjamin Mouton, Patrice Regnard, Veronique Canas Da Silva; stručnjaci iz Crne Gore Prof. Dr Boris Ilijanić i Prof. Dr Ilija Lalošević; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Muzej i Galerija Herceg Novi, Opština Herceg Novi.

http://sinergija.me/2017/09/26/zavrsena-i-prezentovana-studija-graditeljskog-nasljeda-starog-grada-herceg-novog/