SLOBODAN RADOMAN

Slobodan Radoman

Slobodan Radoman, rođen 1984. godine, osnivač je dizajnerskog studija RADDAR sa sjedištem u Hong Kongu. Već u prvoj godini RADDAR je imao veliki broj projekata širom Azije, SAD-a i Velike Britanije – uključujući projekte enterijera restorana, galerija i apartmana, kao i arhitektonske projekte za objekte različitih namjena. 

Prije osnivanja RADDAR-a Slobodan je šest godina radio za studio OMA u Rotterdamu, Njujorku i Hong Kongu, u okviru kog je vodio arhitektonske i urbanističke projekte – od konkursa, do faza izrade detalja. Iskustvo je sticao radeći za imena kao što su I. M. Pei (Njujork), Odile Decq (Pariz), Dominique Perrault (Pariz) i Benedetta Tagliabue (Barselona). 

Crnu Goru je napustio kako bi srednješkolsko obrazovanje završio u Velikoj Britaniji, nakon čega završava diplomske studije arhitekture na Harvardu, a zatim i magistarske studije na MIT-u, gdje stiče i sertifikat za Urbani dizajn. 

Dobitnik je više akademskih stipendija, uključujući i stipendiju na MIT-ovom Legatum centru poduzetništva.

Objavio je već broj članaka na teme urbane mobilnosti, urbanog dizajna i čiste energije, dizajna rezilijentnih zajednica, očuvanja i javnih prostora. Njegova trenutna istraživanja fokusirana su na periferne urbane zone i ruralna područja, gdje locira mogućnosti za participativne projektantske intervencije.

Tečno govori crnogorski, španski i italijanski jezik, a koristi se i francuskim.