Restoran “Nest” – POHVALA

Autor: Nikola Novaković

Namjena: Ugostiteljski objekat
Površina: 250 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Žanjev do, Kotor

Koncept restorana zasniva se na podređivanju arhitekture lokaciji i stavljanju akcenta na pogled na Bokokotorski zaliv. Forma objekta proistekla je kao odgovor na samu lokaciju. Objekat je prilagođen konfiguraciji terena, na način da jasno definiše poziciju na kojoj se nalazi, stapajući se u prirodno okruženje. Restoran je osmišljen kao konzola koja izlazi iz terena i na taj način oslobađa prostor donjih platoa.