Rekonstrukcija obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru

Autor: Ivan Milošević 
Saradnici: Danilo Drobnjak, Marko Popović 

Namjena: Javni prostor
Površina: cca 26 400 m2 
Godina: 2018. 
Lokacija: Sutomore, Bar