Lago di Monte Eco Resort

Autorke: Dijana Vučinić i Marija Ičević
Saradnici: Jovana Miljanić, Jelena Šćepanović, Jelena Loncović, Milica Bubanja, Milica Jakić, Janko Nikolić, Marko Popović

Namjena: Ugostiteljski objekti
Površina: 10285 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Žabljak

Investitori su insistirali na savremenom dizajnu i sprezi sa ekologijom dok smo mi insistirali na detaljnim analizama prije bilo kakvog dizajna. Proces je počeo još 2014. godine kada smo uradili detaljne analize lokacije i šireg okruženja uključujući analize svih faktora koji utiču na kreiranje programskog zadatka. Pored izrade idejnog rješenja, DVARP studio je uradio studiju lokacije kojom su definisani konačni kapaciteti, DVARP tim je vodio proces definisanja brenda i izrade kompletnog dizajna i vizuelnog identiteta gdje je autor grafičkog dizajna Luka Bošković.

Imperativ je bio kreirati rizort na ekološkim principima odnosno principima očuvanja životne sredine, a samim tim sačuvati jedinstveni kvalitet mikrolokacije koja uključuje jezero sa okolnim padinama i impresivnu četinarsku šumu. Zbog toga je korpus hotela uronjen u pejzaž i okrenut većim dijelom prema šumi, niz padinu, dok je prema jezeru samo ulaz sa dva dvoetažna smještajna krila. Na ulaznoj etaži je kongresni centar i smještajni kapaciteti dok je na -1 nivou spa centar u potpunosti orjentisan ka šumi. Garaža je u sastavu glavnog korpusa hotela, takođe uronjena u teren. Osnova hotela je izdužena sa sobama u dva trakta kako bi se prilagodila terenu i bolje uklopila u pejzaž. Rizort čini hotel sa osam vila. Vile su na sjevernoj obali jezera, na padini, okrenute prema jezeru, tako da je ulaz sa zadnje strane i na višoj koti, odnosno na drugoj etaži, gdje je i dnevni boravak sa kuhinjom dok je na donjem nivou spavaći blok. Rizort je dizajniran tako da ostavlja što niži karbonski otisak, koristeći adekvatne materijale, obnovljive izvore energije, i sa visokim nivoom kontrole potrošnje vode i odlaganja otpada.