Istraživački projekti kao rekonstrukcija pejzaža i interpretacija prošlosti

Autorka: Nina Ivanović
Saradnici: Rosa Piepoli, Mazsha Mussonghora, Giuseppe Tupputi, Giuseppe Galliani, Pietro Capozzi

Površina: cca 42 ha
Godina: 2016.
Lokacija: Ostrvo San Nicola, arhipelag Tremiti, Italija