Cliff Villa

Autorke: Sonja Radović Jelovac i Sandra Lalić

Namjena: Ugostiteljski objekat
Površina: 787 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Pržno, Budva

Turistička vila se nalazi na stijeni, neposredno uz more. Lokacija i morfologija terena su uslovili linearno razvijanje objekta i njegovu funkcionalnu organizaciju kroz dvije nadzemne i jednu podzemnu etažu. Funkcionalna organizacija prizemlja omogućava interakciju sa neposrednim prirodnim okruženjem. Nesmetani pristup do bazena, uređenog partera, plaže, koji su integrisani sa vilom, pružaju osjećaj izolacije i ugodne distance od izgrađenog okruženja.