Restauracija mletačke kule Trojica

Autorka: Katarina Nikolić KrasanSaradnici: Ilija Lalošević, Ivan Golubović, Zoja Knežević Namjena: FortifikacijaGodina: 2016.Lokacija: Kotor Restauracija mletačke Kule Trojica Utvrđenje Trojica nalazi se na omanjem platou, na istoimenom prevoju koji razdvaja Kotorski od Tivatskog zaliva i Grbaljskog polja, kao i brdo…

više

Chalet Jelovac

Autori: Sonja Radović Jelovac, Radovan Radović, Milić Đerković  Namjena: Stambeni objekatPovršina: 274.28 m2Godina: 2016.Lokacija: Kolašin Savremeni Chalet Jelovac, inspirisan kompozicijom stoga sijena, predstavlja primjer uspješne integracije u specifični i osjetjivi pejzaž nadomak Park šume Dulovine u Kolašinu. Pozicioniran je uz linerani…

više

Cliff Villa

Autorke: Sonja Radović Jelovac i Sandra Lalić Namjena: Ugostiteljski objekatPovršina: 787 m2Godina: 2017.Lokacija: Pržno, Budva Turistička vila se nalazi na stijeni, neposredno uz more. Lokacija i morfologija terena su uslovili linearno razvijanje objekta i njegovu funkcionalnu organizaciju kroz dvije nadzemne i…

više

Dječji vrtić i jaslice u Zagoriču

Autorka: Miroslava Vujadinović Namjena: Objekat školstvaPovršina: 1400 m2Godina: 2016.Lokacija: Podgorica Objekat kružne forme je nastao kao rezultat istraživanja kojim bi se zadovoljili parametri zadati UT uslovima i smjernice važećeg Pravinika: koncept centralnog atrijuma svodi dužinu komunikacija na najmanju moguću mjeru, i …

više

Vila Landsmeer

Autori: Marija Jakić i Novica Marković Namjena: Stambeni objekatPovršina: 167.08 m2Godina: 2016.Lokacija: Podgorica Misao kao interfejs između zemlje i neba, stijene i gore, projekat ima za cilj da ponudi rezidentu bezvremensko iskustvo između prirode i arhitekture. Podijeljena u dva identiteta, prizemlje…

više

Hotel ELEVEN

Autori: Branislav Gregović, Đorđe Gregović, Veljko RadulovićSaradnici: Marko Bešović i Milica Bulatović Namjena: Ugostiteljski objekatPovršina: 2500 m2Godina: 2017.Lokacija: Petrovac Predmetni objekat je lociran u Petrovcu, na privatnoj urbanističkoj parceli, u prostorno skučenom ambijentu sa maksimaliziranim urbanističkim parametrima. Planerski i zakonodavni okvir…

više

Restoran na Biogradskom jezeru

Autori: Branislav Gregović, Đorđe Gregović, Veljko RadulovićSaradnici: Marko Bešović i Milica Bulatović Namjena: Ugostiteljski objekatPovršina: 351.83 m2Godina: 2018.Lokacija: Kolašin Predmetni objekat lociran je na mjestu nekadašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca…

više

Vila Waddington

Autori: Tonja Ratić, Marko Katnić, Bojana Musić, Arman Pepeljak, Kristina Bošković Namjena: Stambeni objekatPovršina: 480.40 m2Godina: 2016.Lokacija: Tivat Porodična vila u Tivtu rađena je u mediteranskom stilu, sa tipičnim elementima karakterističnim za ovo podneblje: kosi krovovi prekriveni crijepom, kameni elementi, kompaktna…

više

Jednoporodična kuća „Kålagervej 25“

Autori: Ivana Mihaljević, Peter Andersen i Marko RadonjićSaradnici: Radoman Čvorović, Hjallerup Spærfabrik A/S, Hjallerup, Danska Namjena: Jednoporodična kućaPovršina: 183 m2Godina: 2018.Lokacija: Kopenhagen, Danska Kuća predstavlja svakodnevnu arhitekturu u tipičnom stambenom naselju u Kopenhagenu koje se sastoji isključivo od slobodnostojećih jednoporodičnih  kuća.…

više

Kuća za stanovanje

Autor: Rifat AlihodžićSaradnica: Gordana Rovčanin Namjena: Stambeni objekatPovršina: 410.05 m2Godina: 2017.Lokacija: Bijelo Polje Objekat je izgrađen u gustom urbanom tkivu postojećih jednoporodičnih kuća lošeg boniteta. Lokacija je uz ulicu na čijoj  se osovini nalazi crkva Svetog Petra iz XII vijeka. Njeni …

više

Administrativni centar Opštine Petnjica

Autori: Rifat Alihodžić i Elvira MuzurovićSaradnik: Mirza Mulić Namjena: Administrativni objekatPovršina: 1757.14 m2Godina: 2017.Lokacija: Petnjica Petnjica je najmlađa administrativna jedinica u Crnoj Gori. Disperzivnoj i nesređenoj urbanoj matrici, trebalo je isprojektovati objekat koji će pružati sve administrativne usluge ali i ukazati…

više

Mašinska zgrada male hidroelektrane „Bistrica Majstorovina“ – GRAND PRIX

Autori: Marko Radonjić i Marija StanojevićSaradnici: Ljubiša Bošković, Uroš Karadžić, Rajka Velimirović, Bojan Bošković, Iva Drašković Kovačević, Goran Mičeta, Stefan Rakočević, Radoje Vujadinović. Namjena: Složeni inženjerski objektiPovršina: 290 m2Godina: 2017.Lokacija: Ravna Rijeka, Bijelo Polje Objekat mašinske zgrade posljednji je segment…

više

Hotel Kamenovo

Autori:  Branislav Mitrović, Siniša Tatalović, Ognjen Krašna (u fazi izrade tehničke dokumentacije glavnog projekta) Saradnici: autor projekta enterijera Vanja Miletić Autor Fotografije: Relja Ivanić Namjena: Kondo hotelPovršina: 2.568 m2Godina: 2017.Lokacija: Budva Arhitektonski koncept se ogleda u opredeljenju da pored očuvane prirodno-građene strukture sa tradicionalnim…

više

Royal Gardens

Autori: Branislav Mitrović, Jelena KuzmanovićSaradnici: Siniša Tatalović, Danijela Bakić  Autor fotografije: Relja Ivanić Namjena: Poslovno apartmanski kompleksPovršina: 14.500 m2Godina: 2018.Lokacija: Budva Poslovno apartmanski Royal Gardens se nalazi na eksponiranoj pristupnoj lokaciji prema najužem gradskom jezgru i starom gradu Budva, u neposrednoj blizini marine i gradske…

više

Crkva sv. Katarina u Starom Baru

Autori: Milosavljević Đorđe, Milošević Zorana, Nikolić Katarina, Ražnatović Gordana, Zagarčanin MladenSaradnici: Aleksandra Kapetanović, Željka Radovanović, Nikolina Ražnatović Namjena: Sakralni objekatPovršina: 28 m2Godina: 2018.Lokacija: Stari Bar Radovi na crkvi Sv.  Katarine  su trajali od marta-septembra 2018.g.  Objekat je izveden po Glavnom projektu…

više