Dječji vrtić i jaslice u Zagoriču

Autorka: Miroslava Vujadinović Namjena: Objekat školstvaPovršina: 1400 m2Godina: 2016.Lokacija: Podgorica Objekat kružne forme je nastao kao rezultat istraživanja kojim bi se zadovoljili parametri zadati UT uslovima i smjernice važećeg Pravinika: koncept centralnog atrijuma svodi dužinu komunikacija na najmanju moguću mjeru, i …

više

GREEN HOUSE Smart Co-Working

Autorka: Ivana BurićSaradnici: Dragan Vuković, Julijana Vuković i Jelena Kulidžan Namjena: Poslovni objekatPovršina: 407 m2Godina: 2018.Lokacija: Danilovgrad Green House SCW je moderan multifunkcionalni prostor, sa širokim spektrom aktivnosti smješten u selu Kosić. Ova zajednica je platforma za razvoj raznih projekata, mjesto…

više

Vila Landsmeer

Autori: Marija Jakić i Novica Marković Namjena: Stambeni objekatPovršina: 167.08 m2Godina: 2016.Lokacija: Podgorica Misao kao interfejs između zemlje i neba, stijene i gore, projekat ima za cilj da ponudi rezidentu bezvremensko iskustvo između prirode i arhitekture. Podijeljena u dva identiteta, prizemlje…

više

Hotel ELEVEN

Autori: Branislav Gregović, Đorđe Gregović, Veljko RadulovićSaradnici: Marko Bešović i Milica Bulatović Namjena: Ugostiteljski objekatPovršina: 2500 m2Godina: 2017.Lokacija: Petrovac Predmetni objekat je lociran u Petrovcu, na privatnoj urbanističkoj parceli, u prostorno skučenom ambijentu sa maksimaliziranim urbanističkim parametrima. Planerski i zakonodavni okvir…

više

Restoran na Biogradskom jezeru

Autori: Branislav Gregović, Đorđe Gregović, Veljko RadulovićSaradnici: Marko Bešović i Milica Bulatović Namjena: Ugostiteljski objekatPovršina: 351.83 m2Godina: 2018.Lokacija: Kolašin Predmetni objekat lociran je na mjestu nekadašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca…

više

Glavna autobuska stanica

Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Marko BešovićSaradnik: Denis Tahirović Namjena: Poslovni objekatPovršina: 27000 m2Godina: 2018.Lokacija: Herceg Novi Arhitektonsko urbanistički sklop autobuske stanice u Herceg Novom lociran je na površini od 2.5 hektara u Igalu, u neposrednom kontaktu sa Jadranskom magistralom. Teren…

više

Enterijer stambenog prostora

Autori: Tonja Ratić, Marko Katnić, Bojana Musić, Arman Pepeljak, Kristina Bošković Namjena: Stambeni objekatPovršina: 142 m2Godina: 2018.Lokacija: Podgorica Ambijent je ušuškan u tople zemljane nijanse sa decentnom rasvjetom koja kreira intimnu atmosferu. Čelična ograda galerije, kamin, drvene zidne obloge postavljene u…

više

Vila Waddington

Autori: Tonja Ratić, Marko Katnić, Bojana Musić, Arman Pepeljak, Kristina Bošković Namjena: Stambeni objekatPovršina: 480.40 m2Godina: 2016.Lokacija: Tivat Porodična vila u Tivtu rađena je u mediteranskom stilu, sa tipičnim elementima karakterističnim za ovo podneblje: kosi krovovi prekriveni crijepom, kameni elementi, kompaktna…

više

TITEX Co-Working Space

Autori: Tonja Ratić, Marko Katnić, Bojana Musić, Arman Pepeljak , Bojan Vlahović, Kristina Bošković Namjena: Poslovni objekatPovršina: 1200 m2Godina: 2016.Lokacija: Podgorica Titex Co-Working je zamisao o kreativnom habu u Crnoj Gori, u prostorijama industrijskih hala starog “Titexa”, nastala sa željom da…

više

Kuća za stanovanje

Autor: Rifat AlihodžićSaradnica: Gordana Rovčanin Namjena: Stambeni objekatPovršina: 410.05 m2Godina: 2017.Lokacija: Bijelo Polje Objekat je izgrađen u gustom urbanom tkivu postojećih jednoporodičnih kuća lošeg boniteta. Lokacija je uz ulicu na čijoj  se osovini nalazi crkva Svetog Petra iz XII vijeka. Njeni …

više

Administrativni centar Opštine Petnjica

Autori: Rifat Alihodžić i Elvira MuzurovićSaradnik: Mirza Mulić Namjena: Administrativni objekatPovršina: 1757.14 m2Godina: 2017.Lokacija: Petnjica Petnjica je najmlađa administrativna jedinica u Crnoj Gori. Disperzivnoj i nesređenoj urbanoj matrici, trebalo je isprojektovati objekat koji će pružati sve administrativne usluge ali i ukazati…

više

Turističko naselje Mrkovi

Autor: Nikola NovakovićSaradnica: Nikoleta Savić Namjena: Turističko naseljePovršina: 5328 m2Godina: 2018.Lokacija: Mrkovi, Luštica, Herceg Novi Inspiracije za koncept turističkog naselja su prirodno okruženje, kulturno i istorijsko naslijeđe Luštice. Cilj projekta je stavljanje prirode u prvi plan. Arhitektura treba da bude što…

više