Zgrada CANU

Autorke: Dijana Vučinić i Marija Ičević
Saradnice: Jovana Miljanić i Jelena Šćepanović

Namjena: Javni objekat
Površina: 4998.40 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Podgorica

Iza prijedloga projekta novog objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je ideja otvorenosti i pristupačnosti odnosno prostor Akademije se predstavlja kao transparentan, otvoren i javan. Ova namjera čita se kroz karakteristične prostore koji su otvoreni za akademske, buduće akademske i druge građane – biblioteka, galerija i prostori za konferencije i naučne skupove. Kod prilaza Akademiji na ulazu se otvara vibrantni javni prostor koji počinje lapidarijumom i vodi ka navedenim sadržajima a ujedno je i plato koji se preko rampe nastavlja u nivo iznad ka postojećem objektu i bašti. Sam objekat u nivou posmatranja posjetioca ostavlja utisak monumentalnog, čvrsto postavljenog zdanja dok u isto vrijeme lakom i svijetlom strukturom na višim nivoima predstavlja pozadinu postojeće šume, backdrop zelenoj silueti kompleksa.