Urbanističko-arhitektonsko rješenje i Studija sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine – POHVALA

Autori: Anja Vučeljić, Balša Đuretić, Bojan Drljević, Filip Krgović, Jovana Delać, Martin Dabović, Nela Čvorović, Savo Radović, Stefan Đukić

Površina: 144 ha
Godina: 2018.
Lokacija: Podgorica