Upravna zgrada kompanije “Čelebić”

Autori: Jelena Vešović i Ivan Rakčević

Namjena: Poslovni objekat
Površina: 3991.61 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Donja Gorica, Podgorica

Ortogonalna geometrija nove upravne zgrade nadovezuje se na arhitektoniku zgrade univerziteta koja se nalazi pored, i postaje reper ulazne zone u Podgoricu iz pravca Cetinja.

Simbolika ulaznog portala se nastavlja i u prizemlju – veliki otvoreni prostor foajea dočekuje posjetioce koji odlaze u show room, odnosno zaposlene koji odlaze u svoje kancelarije. Poslovni enterijer se prekida pri ulasku u Klub, koji je namijenjen druženju zaposlenih za vrijeme pauze.

Karakteristična osnova je organizovana u tri trakta: središnji je za servisne prostorije, a ostala dva za kancelarije, pretežno organizovane po principu “open-space”-a. Staklene pregrade prema hodnicima omogućavaju prodor svjetlosti, a prirodno okruženje infiltrira se u sve kancelarije zahvaljujući velikim staklenim stijenama na fasadi. 

Dominantna horizontala forme, koja u sebi sadrži poslovne jedinice, na sredini je prekinuta ulaznim portalom vertikalnog smjera, čime je značaj ulaznog prostora naglašen. Strogost u materijalizaciji i formi razbija se pri kontaktu sa tlom –  razigrana matrica 3d keramičkih ploča imitacije kamena, povezuje objekat sa prirodom. Iz nje izrasta zelenilo, asocirajući na svoj prirodni kontekst.