TITEX Co-Working Space

Autori: Tonja Ratić, Marko Katnić, Bojana Musić, Arman Pepeljak , Bojan Vlahović, Kristina Bošković

Namjena: Poslovni objekat
Površina: 1200 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Podgorica

Titex Co-Working je zamisao o kreativnom habu u Crnoj Gori, u prostorijama industrijskih hala starog “Titexa”, nastala sa željom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude – kako bi omogućla razvoj kritičkog mišljenja, kreiranje i artikulaciju kvalitetnih ideja, novih modela organizovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumiju sve izazove i brze promjene sa kojima nas suočava sadašnjost.