Studija tvrđave Sv. Krsta u Perastu

Autorke: Marija Novaković i Milica Samardžić

Godina: 2018.
Lokacija: Perast

Arhivska, arheološka i arhitektonska istraživanja tvrđave Sv. Krsta u Perastu sprovedena su sa prekidima u periodu od juna 2016. do juna 2018. godine. Cilj prvog opsežnog istraživanja na ovom lokalitetu bilo je utvrđivanje hronologije gradnje tvrđave, kao i otkrivanje ključnih nepoznanica vezanih za istoimenu crkvu – postojanje i eventualne ostatke, vrijeme izgradnje, uzrok i vrijeme nestanka.