Revitalizacija javnih prostora u centralnom dijelu Podgorice

Autorka: Anđela Marković
Mentorka: Svetlana Perović

Površina: 17 ha
Godina: 2018.
Lokacija: Podgorica

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Podgorici