Revitalizacija gradske tvrđave – bedema u Nikšiću

Autori: Nikola Bulajić, “Bedem 360” team
Saradnik: Milan Obradović

Površina: 802 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Nikšić