Restoran Onogošt

Autor: Miljan Joković
Saradnica: Ivana Filipović

Namjena: Ugostiteljski objekat
Površina: 150 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Nikšić