Radionica i škola restauracije Mezzaluna – POHVALA

Autori: Nikola Petrović Njegoš i Vuk Čvoro
Saradnici: Benjamin Mouton, Patrice Regnard, Zlatko Vujotić, Jacques Pellegrin, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Opština Herceg Novi, Boris Ilijanić

Godina: 2017. 
Lokacija: Herceg Novi

Radionica i škola restauracije Mezzaluna realizovana je od 23.09 do 07.10.2017. kao završnica projekta izrade Studije graditeljskog nasljeđa starog grada Herceg Novog Fondacije Petrović Njegoš i NVO Sinergija i praktičan primjer multidisciplinarne saradnje sa edukativnim karakterom ka javnosti i mlađim arhitektama zainteresovanim za nasljeđe. Projekat je saradnja više internacionalnih stručnjaka sa lokalnim institucijama za zaštitu i izvođačkim kompanijama specijalizovanim za izvođenje ovakvih radova.

http://sinergija.me/2017/10/10/zavrsena-skola-restauracije-mezzaluna/