Omladinski centar, kulturno – edukativni prostor za mlade

Autorke: Aleksandra Vuković i Marija Ćaćić
Saradnica: Julijana Vuković

Namjena: Objekat kulture
Površina: 161.76 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Podgorica

Iz planiranog stanja Omladinskog centra proizašao je logičan slijed sadržaja po horizontali i vertikali. Funkcionalna šema jasno prikazuje da je u centru multifunkcionalan prostor namijenjen omladini.

U rješavanju enterijera sa posebnom pažnjom se atmosfera prilagođavala upečatljivim osobinama osoba koje koriste prostor. Uklapanjem tekstura i boja završne obrade, proporcija i odnosa masa, prenesene su impresije o ličnosti na jezik dimenzija u prostoru.