Narativi patološkog urbanog artefakta / Studija slučaja: Jusovača – POHVALA

Autorka: Marija Ćaćić
Mentor: Igor Maraš

Površina: 1114 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Podgorica

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu