MILAN ĐURIĆ

Milan Đurić

Milan Đurić rođen je 1967. u Beogradu. Oženjen, supruga Ana i deca Nikola i Lena.

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kome je zaposlen od 1994. od 2013. godine u zvanju vanrednog profesora. Na Arhitektonskom fakultetu angažovan u nastavi na teoretskim predmetima i projektantskim studijima uže oblasti arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura.

Profesionalnom praksom se bavi u okviru DVA: studio (Đurić i Vuja Arhitekti) osnovanom 2005. godine. U okviru profesionalne prakse projektovao je veliki broj objekata različitih tipologija od kojih je realizovano preko 30 objekata, nagrađivanih nacionalnim i internacionalnim nagradama i priznanjima. U okviru konkursnih aktivnosti učestvovao je na brojnim arhitektonskim konkursima i osvojio više od 20 nagrada, specijalnih nagrada i otkupa.

Dobitnik je više značajnih stručnih priznanja, među kojima se izdvajaju: Velika nagrada 35. Salona arhitekture (2014), Godišnja nagrada Udruženja arhitekata Srbije (2014), Priznanja Salona arhitekure u Beogradu u kategoriji arhitektura (1999 i 2007.), Internacionalne nagrade za arhitekturu industrijskih objekata Trimo architectural awards (2007, 2009 i 2011.) uz tri nominacije za Nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu Mies Van Der Rohe (2013. i 2015).

Uz angažman u obrazovanju arhitekata i profesionalnoj praksi objavio je monografiju sa Aleksandru Vujom Tipografije. Typographies, monografija (Beograd : Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2012) kao i više pisanih radova gde se posebno izdvaja [0]77 pojmova (jednog) arhitektonskog diskursa (Beograd : Poligon 2011) sa Jelenom Živančević.

Projekti i realizacije Milana Đurića izlagani su na nizu izložbi i stručnih manifestacija: Paviljon Srbije na 10. Bijenalu arhitekture u Veneciji (Serbia – New Efforts, 10th International Architecture Exhibition, Venice), Svetska izložba EXPO (Lisabon 1998), BELGRADE, moments in architecture (Beč 2011), na međunarodnim izložbama Evropske nagrade za savremenu arhitekturu Mies Van Der Roh Award ( 2013. i 2015.) kao i drugim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Predsednik je Udruženja arhitekata Srbije (UAS).