Dječji vrtić i jaslice u Zagoriču

Autorka: Miroslava Vujadinović

Namjena: Objekat školstva
Površina: 1400 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Podgorica

Objekat kružne forme je nastao kao rezultat istraživanja kojim bi se zadovoljili parametri zadati UT uslovima i smjernice važećeg Pravinika: koncept centralnog atrijuma svodi dužinu komunikacija na najmanju moguću mjeru, i  omogućava da se ispune zahtjevi u pogledu kapaciteta ustanove iskazani Projektnim zadatkom, u odnosu na zadatu površinu objekta.

Spratnost objekta je P+1, sa parametrima po pitanju izgrađenosti prizemlja od 788 m2, i ukupne bruto površine objekta od 1400 m2. Površina urbanističke parcele je 5808,40 m2.

Planiran za boravak 200 djece, sa 5 radnih soba predviđenih za uzrast jaslica smještenih na spratu, i 6 radnih soba sa djecu uzrasta vrtića smještenih na prizemlju (18 djece po radnoj sobi površne 54 m2). Ulaz za djecu uzrasta vrtića je odvojen od ulaza za djecu uzrasta jaslica, koji je ujedno i službeni ulaz. Ekonomski ulaz je izdvojen i orijentisan na drugu pristupnu saobraćajnicu.

Atrijum je zajednički prostor sa funkcijom terase, prostora za igru, čekanja roditelja. Natkriven je izdignutom zastakljenom nadstrešnicom koji omogućava slobodno cirkulisanje vazduha, i ima funkciju zaštite od kiše. Na ovaj način je omogućeno prirodno osvjetjenje i ventilisanje unutrašnje komunikacije prizemlja i sprata, a otvaranjem dijela staklenih stijena u prizemlju, dobija se jedinstven prostor sa holom i sobom za zajedničke aktivnosti.

Obradom enterijera olakšana je orijentacija unutar kružnih putanja: vrata na radnim sobama su u različitim bojama. Korištene su tri osnovne i dvije složene boje, koje se kombinuju po dvije u okviru jedne radne sobe i pripadajućih sanitarija: boja poda sobe u odnosu na boju keramičkih pločica, boja vrata na sobi u odnosu na boju vrata na sanitarijama, opet uklađeno sa dominantnom bojom mobilijara. Ideja je naglasiti značaj boja u razvoju djece u najmanjem uzrastu, i stvaranje što bajkovitijeg enterijera.

Krug kao forma korišten je u detaljima spuštenog plafona u komunikacijama (upuštena ili uvučena kružna monolitna gipskartonska ploča), prozorima stepenišnog prostora, detaljima unutrašnje ograde, kao i ograde parcele. 

Oblaganjem fasade stiroporom u dvije različite debljine sa rasporedom po principu šah polja je razbijena jednostavnost kružne fasade. Polja su obrađena bavalitom sa strukturom različite granulacije, sa ciljem naglašavanja različitosti polja dominanto bijele boje (svjetlo-sijenka), uz pojedinačnu primjenu navedenih boja, u vidu detalja.