Dječji vrtić i jaslice u naselju Guke

Autorke: Slavica Stamatović Vučković, Marija Ćaćić, Nevena Mijušković

Namjena: Objekat školstva
Površina: 600 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Pljevlja