DEAN LAH

Dean Lah

Dean Lah je rođen 1971. u Mariboru, u Sloveniji i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani 1998. godine. Iste godine je osnovao arhitektonski biro ‘Enota‘, gde i danas radi kao partner i suosnivač.

Za rad u birou ‘Enota’ je dobio više arhitektonskih nagrada, njegov rad je prezentovan na brojnim izložbama i objavljen u stručnim časopisima i raznim publikacijama širom svjeta.
Dean predaje u arhitektonskim školama, na konferencijama i simpozijumima u Sloveniji i inostranstvu. Od 2016. predaje na Odseku za arhitekturu Univerziteta u Mariboru (Oddelek za arhitekturo, Univerza v Mariboru). U cilju promocije značaja kvaliteta u arhitekturi, bio je angažovan kao član Žirija za više arhitektonskih nagrada i konkursa, član Izvršnog odbora Komore za arhitekturu i prostor Slovenije (Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije), član Evropskog foruma za arhitektonsku politiku (European Forum for Architectural policies), član Izvršnog odbora Društva arhitekata Ljubljane (Društvo arhitektov Ljubljane) i drugih formalnih i neformalnih organizacija i arhitektonskih manifestacija.