Crkva sv. Katarina u Starom Baru

Autori: Milosavljević Đorđe, Milošević Zorana, Nikolić Katarina, Ražnatović Gordana, Zagarčanin Mladen
Saradnici: Aleksandra Kapetanović, Željka Radovanović, Nikolina Ražnatović

Namjena: Sakralni objekat
Površina: 28 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Stari Bar

Radovi na crkvi Sv.  Katarine  su trajali od marta-septembra 2018.g.  Objekat je izveden po Glavnom projektu urađenim od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kotor. Za ove radove finansije je obezbedilo Ministarstvo kulture CG, Opština Bar sa Kulturnim centrom Bar kao nosiocem posla. Izvođač radova  je preduzeće  KOTO d.o.o.  Beograd i Dio stranog društva KOTO d.o.o. Podgorica.