Chalet Jelovac

Autori: Sonja Radović Jelovac, Radovan Radović, Milić Đerković 

Namjena: Stambeni objekat
Površina: 274.28 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Kolašin

Savremeni Chalet Jelovac, inspirisan kompozicijom stoga sijena, predstavlja primjer uspješne integracije u specifični i osjetjivi pejzaž nadomak Park šume Dulovine u Kolašinu. Pozicioniran je uz linerani niz brezove sume koja ovoj lokaciji daje autentičnost i različitost kolorita i sjene promjenom godišnjih doba. Ključno za osmišljavanje arhitektonskog koncepta je bila veza prirode i kulture, kao i privatnog i javnog, što je postignuto kroz adaptivna rezilijentna rješenja i kroz različito korišćenje prostora u različitim vremenskim uslovima integrišući različite programe i aktivnosti.